Vítejte

Tattoozone

Home / Kurz tetování

Kurz tetování

KURZ TETOVÁNÍ A KOSMETICKÝ KURZ

Naše studio je na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., držitelem akreditace, udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR ( 69-034-M ).

Tímto je oprávněno k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací ( EQF ). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže”. ( Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané ).

Základní informace o škole tetování:

1. Podmínky pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu:

  • dosažení věku 18 let
  • předložení zdravotního průkazu
  • vzdělání v oboru kosmetička, nebo předložení Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu v oboru kosmetička

2. Organizační formy výuky:

  • termíny kurzů se stanovují individuálně, dle dohody během celého roku
  • forma výuky je rovněž individuální
  • kurzy probíhají v Krnově a v Praze
  • celkový rozsah kurzu : 300 hodin = 2 měsíce

3. Cena kurzu: 35 000,- Kč

4. Kontakt:

TATTOO ZONE
Studio uměleckého tetování
Mikulášská 46, Krnov 79401

tattoozone@email.cz
www.tattoozone.cz
tel. +420608721102

To get the latest update of me and my works

>> <<